ANKARA ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM YARARINA PROGRAMIN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER İLE ÇALIŞACAK PERSONELLER

TOPLUM YARARINA PROGRAMIN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER İLE ÇALIŞACAK PERSONELLER

ETİMESGUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TOPLUM YARARINA PROGRAMIN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER İLE ÇALIŞACAK PERSONELLERDEN İSTECEK BELGELERE AİT

İLAN METNİ

TYP Protokolü kapsamında Okullarda görevlendirilecek Temizlik Personellerinin ASİL ve YEDEK  listeler ekte yayımlanmış olup; ayrıca telefon numaraları üzerinden  mesaj atılarak bilgilendirme yapılmıştır.

ASİL olarak isimleri yayımlanan isteklilerin 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 09.00 'den itibaren aşağıda belirtilen evrakları bir plastik telli dosya içinde sırasına göre takılmış şekilde takılarak Etimesgut Kaymakamlığı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda bulunmaları  gerekmektedir.

İSTENEN VE GEREKLİ BELGELER   :

 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi -1 Adet

2-İkametgah Yerleşim Yeri Belgesi (E-devlet üzerinden) ? 1 Adet

3-Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği (E-devlet çıktısı) ? 1 Adet

4-Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet çıktısı) -1 Adet

5- Diploma Fotokopisi ve / veya okur yazar belgesi -1 Adet

6-Sağlık Raporu (Okul Temizliğinde çalışır) şeklinde yazılı Sağlık Bakanlığına bağlı Resmi veya Özel Her hangi bir sağlık kuruluşundan alınmış Rapor veya Çalışabilir belgesi.

7-TYP 'ye Başvuru tarihi dikkate alınarak Aynı Adreste bulunan aktif çalışan bireylerin ( 18 yaş ve üzeri tüm kişilerin) SGK hizmet dökümü (E-Devlet üzerinden 05 Eylül 2022 tarihi itibariyle alınmış çıktısı)

8-TYP 'ye Başvuru tarihi dikkate alınarak Aynı Adreste bulunan aktif çalışan bireylerin ( 18 yaş ve üzeri tüm kişiler dahil ) AĞUSTOS 2022 ayına ait Çalıştığı Kurum veya Firmadan ONAYLI maaş bordrosu getirecektir.

9-TYP 'ye Başvuru tarihi dikkate alınarak Aynı Adreste bulunan 18 yaş ve üzeri tüm kişilerin çalışmadıklarına dair E Devlet üzerinden Sigorta Tescil, Öğrenci İse öğrenci belgesi ve GÖREVE BAŞLAYACAK KİŞİNİN SGK Hizmet Dökümü  (E-Devlet üzerinden) alınmış gerekmektedir.

10- Serbest Çalışan ve Esnaflık yapan eşlerine ait Vergi Dairesinden Gelir Beyannamesi ve Son 6 (altı) aya ilişkin onaylı Bilanço alınacaktır.(Bilançolar Mali Müşavir den Kaşeli imzalı olacaktır)

11- ETİMESGUT Halk Bankası Şubesinden Hesap açtırılacak olup; Açılacak hesaba ait Iban numarası getirilecektir.

DİĞER HUSUSULAR                              :

1-Eksik Evrak getirenler veya hane geliri Net Asgari Ücreti 1,5 (Bir buçuk) katına yani 8.250,52 TL (Sekiz bin iki yüz elli türk lirası elli iki kuruş) geçenler göreve Başlatılmayacaktır.

Hane Gelir Kontrolü :

Madde 13- (1)  AKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz. Bu kapsamda yapılacak gelir hesabında;

a)           Resmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen çalışmaya ilişkin gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

b)          Yukarıda sayılan gelirlere bağlı fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü kapsamında elde edilen gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

c)           Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) aylıklarının tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

ç)           5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalılıkları bulunanların ilgili faaliyetine ilişkin elde etmekte oldukları gelirler ile emeklilik ikramiyesi, geçici ya da sürekli iş göremezlik ödeneği, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki sosyal yardımlar ve diğer bütün sosyal yardımlar ile yolluk gibi gelirler hane gelir hesabına dâhil edilmez.

(2) Hane gelir kontrolü, TYP başlangıç tarihi itibarıyla ulaşılabilen en yakın dönemdeki belgelendirilen gelirler üzerinden program başlangıcında bir defa yapılır. Ayrıca yedekten veya yedek listenin bitmesi durumunda yedek liste dışından yapılan eklemelerde kişinin programa eklendiği tarih itibarıyla bir defa yapılır ve bu kontrol, kişinin programa eklenme yılındaki asgari ücret düzeyi esas alınarak yapılır. Söz konusu kontrolde hesaplamaya dahil edilen gelire ilişkin işin veya faaliyetin, hesaplamaya esas ay itibarıyla sonlanmış olması durumunda ilgili gelir hesaplamaya dahil edilmez.

(3)Gelir şartı kontrolü yüklenici kurum tarafından yapılarak il müdürlüğüne liste olarak iletilir.

(4) Hane gelir şartının programa başlangıç tarihinde sağlanmadığının sonradan tespit edilmesi durumunda; katılımcı, tespit tarihi itibarıyla geçersiz neden ile programdan çıkarılır ve katılımcıya yapılan tüm ödemeler, yükleniciye yapılan ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

2- Ayrıca TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ekte yapılan Duyuru Metninde İş 'e başlayacak kişiler tarafından peşinen kabul etmiş sayılırlar. Kişilerin katılım şartlarını taşıyıp taşımadıkları program başlangıcında ve devamında kontrol edilmektedir.Kişilerin çalışmaya başladıktan sonra katılım şartlarını taşımadığı tespit edildiğinde, yapılan tüm ödemeler geri alınarak katılımcı tüm İŞKUR kurs ve programlarından 24 ay Süreyle yasaklanacaklardır. Bu durumda olacak kişilerin çıkışları yapılarak haklarında işlem yapılacaktır.

 

3- Ayrıca İş 'e başlayacaklarla İş Kur tarafından düzenlenen "Toplum Yararına Proğramı Katılımcı Taahhütnamesi" yapılacaktır.

 

4- Yukarıda yapılan Açıklamalar ve İstenen Belgeler doğrultusunda Şartları uymayanların Başvuru yapmamaları gerekmektedir.

 

5- ASİL olarak seçilen Ancak 07 Eylül 2022 Çarşamba gününe kadar İş 'e giriş ve İş 'e başlama yapmayanların hakları kaybolacak olup; yerlerine YEDEK listeden alım yapılacaktır.

 

6- 05 Eylül 2022 tarihinde İş 'e giriş yapanlar aynı gün İş 'e başlayacak olup; diğer günler İş 'e giriş yapanlar bir gün sonra İş' e başlayacaklardır.

 

7- İş 'e girişi yapılıp, İş 'e aynı gün başlamayanların İş 'ten çıkış işlemi yapılacaktır. Yerlerine Yedek Listeden alım yapılacaktır.

 

8- Kişiler Yukarıda yazılan ve Taahhütnamede belirtilen tüm hususları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

İlanen Duyurulur. : 02/09/2022

 

Ek : Liste (Asil ve Yedeklere ait)

 

ASİL LİSTESİ

YEDEK LİSTESİ

İstasyon Mah. Akasya Cad. No 5/B Kat 3 Hükümet Konağı / Etimesgut/ANKARA PK 06790 - 0(312)2451602 / 0(312)2451605 / 0(312)2451609 / 0(312)2451620

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.