ANKARA ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9. Bilim Fuarları Tarih Güncelleme Sistemi Açıldı...

9. Bilim Fuarları Tarih Güncelleme Sistemi Açıldı...

9. BİLİM FUARLARI TARİH GÜNCELLEME SİSTEMİ AÇILDI!

2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları kapsamında destek almaya hak kazanan projeler için sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. 9. Bilim Fuarları eğitim-öğretim yılının 2. döneminde (7 Şubat - 17 Haziran 2022) gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 14 Ocak 2022 tarihine kadar bilimiz.tubitak.gov.tr sayfası üzerinden sisteme giriş yapılarak fuar tarihlerinin güncellenmesi gerekmektedir.

8. BİLİM FUARLARI FUAR SONUÇ SİSTEMİ AÇILDI!

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 8. Bilim Fuarları (2019-2020 çağrısı) kapsamında 15 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan bilim fuarları için "Fuar Sonuç Sistemi" açılmıştır. 20 Ocak 2022 tarihine kadar bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden giriş yaparak fuar sonuç bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz.

 

9. BİLİM FUARLARI SÖZLEŞME İMZA SÜRECİ UZATILDI!

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 9. Bilim Fuarları için gelen yoğun talep üzerine sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanması süreci 27 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Belirtilen tarihe kadar bilimiz.tubitak.gov.tr sayfası üzerinden sisteme giriş yaparak sözleşmenizin imza sürecini tamamlayabilirsiniz.

 

9. BİLİM FUARLARI SÖZLEŞME İMZA SÜRECİ BAŞLADI!


2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları kapsamında destek almaya hak kazanan 5.339 proje için sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanma süreci başlamıştır. Yürütücülerin sözleşmelerini 14 Ekim 2021 tarihi saat 23.59'a kadar imzalamaları gerekmektedir. Belirlenen tarihe kadar sözleşmelerini imzalamayan okullar destek haklarını kaybedeceklerdir.

Destek almaya hak kazanan okulların sözleşmelerini elektronik ortamda imzalayabilmeleri için proje yürütücüsünün başvuru sırasında beyan ettiği e-posta adresine sözleşme linki gönderilmiştir. Sözleşmenin; belirtilen süre içerisinde proje yürütücüsü, kurum/kuruluş müdürü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü (üç imza) tarafından e-imza aracılığıyla ile imzalanması gerekmektedir.

İmza sürecinde yardımcı olması açısından hazırlanan yardım dokümanı için tıklayınız.

E-imza ile ilgili sorunlarınız için tıklayınız.

Okulların bilim fuarı tarihlerini güncelleyebilmeleri için sözleşme süreci sonrasında tarih güncelleme sistemi açılacaktır.

 

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!


2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

43 farklı tematik alandan* 10.187 okulumuzun sunmuş olduğu 180.969 alt proje, alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 5.339 okulumuzdan yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 96.776 alt proje destek almaya hak kazandı.

Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz.

Bir kez daha başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Desteklenen Projelerin Listesi için tıklayınız 

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde mevcut bilim fuarı projeleri 2021-2022 güz döneminde devam edeceğinden yeni fuarlar Ocak ? Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanması ve fuar tarihi değişiklikleri hakkında önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz.

Sözleşmelerin elektronik ortamda e-imza ile imzalanma aşamasından önce projeleri destek almaya hak kazanan yürütücülerin e-imzalarını temin etmiş olmaları önem arz etmektedir.

Projesi kabul edilmeyen başvuru sahibi yürütücülere ret gerekçelerinin bildirilmesi konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacaktır, lütfen duyurularımızı takip ediniz.
 

Tematik Alt Proje Alanları*

Aile İçi İletişim

Ekolojik Denge

Nesnelerin İnterneti

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Finansal Okuryazarlık

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Algoritma/Mantıksal Tasarım

Genetik ve Biyoteknoloji

Robotik ve Kodlama

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Giyilebilir Teknolojiler

Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Bilim İletişimi

Göç ve Uyum

Siber Güvenlik

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Görsel ve İşitsel Sanatlar

STEAM

Biyoçeşitlilik

Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri

Su Okuryazarlığı

Biyotaklit

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sürdürülebilir Kalkınma

Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Havacılık ve Uzay

Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri

Değerler Eğitimi

İnsan Hakları ve Demokrasi

Uzaktan Eğitim

Dijital Dönüşüm

Kültürel Miras

Yapay Zekâ

Dil ve Edebiyat

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Yenilenebilir Enerji

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Medya Okuryazarlığı

 

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Milli Teknoloji Hamlesi

 


 

YÜRÜTÜCÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

2019-2020 çağrı dönemine ait, sözleşme süreci tamamlanan projelerde (8. Bilim Fuarları) yürütücü değişikliğinin yapılabilmesi için öncelikle mücbir bir sebep olması gerekmektedir. Ayrıca yürütücü değişikliği talep dilekçesi, taahhütnamenin eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalanması ve proje destek miktarının TÜBİTAK hesabına yatırıldığına dair dekontun bt4006@tubitak.gov.tr adresine (dilekçe, taahhütname ve dekont) e-posta eki ile gönderilmesi gerekmektedir.

2020-2021 çağrı dönemine ait (9. Bilim Fuarları) projelerde ise yürütücü değişikliği yapılabilmesi için öncelikle mücbir bir sebep olması gerekmektedir. Ayrıca yürütücü değişikliği talep dilekçesi ve taahhütnamesinin eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta eki ile gönderilmesi gerekmektedir.

 • Yürütücü değişikliği için, yeni yürütücünün TÜBİTAK ARBİS'e kaydının olması gerekmektedir. 
 • Yürütücü değişikliği talep dilekçesi için tıklayınız
 • Yürütücü değişikliği taahhütnamesi için tıklayınız. 
 • TÜBİTAK hesap numarası için tıklayınız.

4006 PROGRAMI DOKÜMANLARI

 • 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayınız.
 • Bilim Fuarında görev alacak öğrenci velilerinden alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayınız.
 • 4006 Bilim Fuarları Kılavuzu için tıklayınız.
 • 4006 Programı bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

BİLİM FUARLARINDA COVID-19 TEDBİRLERİ DUYURUSU

COVID 19 tedbirleri kapsamında; gerçekleştireceğiniz bilim fuarı projenizdeki etkinlikler kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

i. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 kapsamında hazırlanmış olan güncel Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan önlemlere uyulması,
ii. İlinizde bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu'nun COVID-19 kapsamında almış olduğu kararlara uyulması,
iii. İlinizde bulunan İl Hıfzıssıhha Kurulu ve İl Pandemi Kurulu ile irtibat halinde olunması, bu kurumlara gerekli bilgilendirmenin yapılması.

 

2019-2020 ÇAĞRI DÖNEMİ 8. BİLİM FUARLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

COVID 19 tedbirleri kapsamında Yürütücülerimizin planlamalarını daha rahat yapabilmeleri amacıyla 2019-2020 çağrı döneminde desteklenen projelerin 11 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine imkân tanınmıştı. Bununla birlikte tedbirlere riayet edilerek desteklenen projelerin hayata geçirilmesi Kurumumuz tarafından teşvik edilmiş ve desteklenmiştir. Bu kapsamda bazı Yürütücülerimiz tarafından gerekli tedbirler alınarak projeleri gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte COVID 19'un ülkemizdeki seyri, kısmi ve tam kapanma dönemleri projelerin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesine engel olmuştur. Bu bakımdan birçok Yürütücümüz projelerini Mayıs ve Haziran aylarına ertelemiştir. Ancak Mayıs ve Haziran ayları içindeki belirsizliklerin de devam etmesi nedeniyle Kurumumuz tarafından gelişen şartlara göre yeniden değerlendirme yapılmış ve dileyen Yürütücülere son kez 31 Aralık 2021 tarihine kadar projelerini uzatma imkânı tanınmasına karar verilmiştir.

 • Bilim Fuarlarının Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

Bahar dönemi en son 2 Temmuz 2021 - Sonbahar dönemi 7 Eylül* ? 31 Aralık 2021

*Okulların açılma tarihine göre değişiklik gösterebilir.

Proje durumunuzu hem Bilimiz sayfasında hesabınıza giriş yaparak ve Bilimiz Sayfasında ilan edilen listeden kontrol edebilirsiniz.

Liste linki için tıklayınız.

 • Bilim fuar tarihini güncellemek için; Bilim fuarınızı gerçekleştirmek istediğiniz tarihi Bilimiz sistemi üzerinden giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. Tarih güncellemek için son gün 24 Haziran 2021 Perşembe günü son tarihtir.
 • Fuarınızı iptal etmek istiyorsanız; iptal dilekçenizi bt4006@tubitak.gov.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Dilekçenizin uygunluğu kontrol edilip, onaya sunulduktan sonra tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
 • Önceden bir iptal dilekçesi göndermişseniz, iptal talebinizin devam ettiğini dilekçenizin geçerli olduğunu bt4006@tubitak.gov.tr adresine teyit etmeniz gerekmektedir.

24 Haziran 2021 tarihine kadar fuar tarihini güncellemeyen ya da iptal dilekçe talebi olmayan projeler otomatik olarak yürürlükten kaldırılacaktır.

 • Proje Destek Miktarı

Fuarlarını 2 Temmuz 2021 tarihine kadar gerçekleştireceği kesinleşen okulların proje destek miktarlarının yürütücü hesaplarına yatırılabilmesi için bt4006@tubitak.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Sonbahar döneminde yapılacak bilim fuarlarının proje destek miktarları ağustos-eylül ay yürütücü hesaplarına gönderilecektir.

 • İzleme Süreci

30 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilecek fuarlara izleyici atanmaktadır. Sonbahar döneminde yapılacak fuarların izleyici atamaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.

 • Sonuç ve İzleme Sistemi

Fuarlarını gerçekleştiren yürütücülerin fuarlarına dair bilgilerini girecekleri sonuç sistemi ve izlemeyi gerçekleştiren izleyicilerin izlemeye dair bilgilerin girileceği izleme sistemi önümüzdeki günlerde aktive edilecektir.

 • 9. Bilim Fuarları Süreci

2020-2021 çağrı dönemi 9. Bilim Fuarlarının sonuçlarının ağustos ayında duyurulması ve desteklenmesine karar verilen projelerin 2022 yılı bahar döneminde yapılması planlanmaktadır.

İstasyon Mah. Akasya Cad. No 5/B Kat 3 Hükümet Konağı / Etimesgut/ANKARA PK 06790 - 0(312)2451602 / 0(312)2451605 / 0(312)2451609 / 0(312)2451620

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.